دسته‌ها
Uncategorized

طرح ایرسانوین ۹۹ فاز اول

مرحله ۱-۱ / آموزش مقدم از راه دور
مرحله ۲ / مقدم >> اخبار – مصاحبه – پروژه – (جمع آوری و تدوین)
مرحله ۳ / مدون کردن اطلاعات فروش و آموزش مقدم
مرحله ۴ / ضمن قبلی >> گذاشتن در وبسایت
مرحله ۵ / محتوای فناوری و گسترش ایده
مرحله ۶ / بخش سفارش آنلاین وبسایت
مرحله ۷-۱ / رفع نواقص وبسایت
مرحله ۸ / آپدیت دیتا در ساب سیستم ها
مرحله ۹ / جمع آوری تیم برای پروژه های اکتیو و آی پی تی

دسته‌ها
طرح ایرسانوین

طرح ۹۹ ایرسانوین

مرحله ۱-۱ / آموزش مقدم از راه دور
مرحله ۲ / مقدم >> اخبار – مصاحبه – پروژه – (جمع آوری و تدوین)
مرحله ۳-۱ / مذاکره با شرکت های خودی برای گرفتن لیست قیمت و دیتا
مرحله ۴ / مدون کردن اطلاعات فروش و آموزش مقدم
مرحله ۵ / ضمن قبلی >> گذاشتن در وبسایت
مرحله ۶ / محتوای فناوری و گسترش ایده
مرحله ۷ / بخش سفارش آنلاین وبسایت
مرحله ۸-۱ / رفع نواقص وبسایت
مرحله ۹ / آپدیت دیتا در ساب سیستم ها
مرحله ۱۰ / جمع آوری تیم برای پروژه های اکتیو و آی پی تی